Tarieven

Tarieven

De tarieven van het consult zijn terug te vinden in de onderstaande tabel.

Soort consult Duur consult Kosten directe tijd Kosten indirecte tijd*
Eerste consult 60 minuten directe tijd + 30 minuten indirecte tijd €60,– €30,–
Vervolgconsult 15 tot 30 minuten (afhankelijk zorgbehoefte) €15,– per kwartier Geen indirecte declareerbare tijd
Afsluitend consult 30 minuten €15,– per kwartier Geen indirecte declareerbare tijd
Eerste consult aan huis 90 minuten €90,– €30,–
Vervolgconsult aan huis 30 minuten €15,– per kwartier Geen indirecte declareerbare tijd
Telefonisch consult 15 minuten €15,– per kwartier Geen indirecte declareerbare tijd

*Met indirecte declareerbare tijd word de tijd bedoeld die gebruikelijk besteed wordt aan het uitwerken van de verzamelde gegevens voor, tijdens en na het consult.

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden het zelfde bedrag voor een behandeling. Het kan dus toch zo zijn dat u een klein gedeelte zelf zal moeten betalen.

Vergoedingen vanuit de zorgverzekering

Dieetadvies door een diëtist wordt gedeeltelijk gedekt door de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. Om precies te zijn krijg je een vergoeding voor de eerste drie behandeluren per kalenderjaar. Indien je je eigen risico nog niet hebt gebruikt, betaal je de afspraken zelf. Anders wordt het volledig vergoed.

De verzekerde hoeft geen eigen risico te betalen indien de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’ waar huisartsen en diëtisten onder kunnen vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de diagnose diabetes, COPD of CVRM (hart- en vaatziekten). In andere gevallen is het eigen risico wel toepassing.

Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar oud: voor hen geldt geen eigen risico.

In een aantal gevallen kan de verzekerde zonder verwijzing gebruik maken van dieetadvies. Bij zorgverzekeraars de Friesland en CZ hebt u een verwijzing nodig om in aanmerking te komen voor dieetvergoeding (Zorgwijzer, 2017).

Diëtistenpraktijk Dieetcompleet heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Valt u onder de ketenzorg en wilt u bij mij een consult aanvragen? Ook dan kunt u bij mij terecht!