Tarieven

Tarieven

De tarieven van het consult zijn terug te vinden in de onderstaande tabel.

Soort consult Duur consult Kosten directe tijd Kosten indirecte tijd*
Eerste consult 60 minuten directe tijd + 15 minuten indirecte tijd €76,– €19,–
Vervolgconsult 15 tot 30 minuten (afhankelijk zorgbehoefte) €19,– per kwartier (Afhankelijk van zorgvraag)
Afsluitend consult 30 minuten €19,– per kwartier €19,– per kwartier (eindrapportage arts)
Eerste consult aan huis 90 minuten €114,– €19,–
Vervolgconsult aan huis 30 minuten €19,– per kwartier Eenmalige toelage van €19,– wordt berekend als reistijd.
Telefonisch consult 15 minuten €19,–per kwartier Geen indirecte declareerbare tijd

*Met indirecte declareerbare tijd word de tijd bedoeld die gebruikelijk besteed wordt aan de voorbereiding en/of uitwerking van het consult, het maken van een dieetvoorschrift of het rapporteren naar (huis)arts/verwijzer.

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden hetzelfde bedrag voor een behandeling. Het kan dus toch zo zijn dat u een klein gedeelte zelf zal moeten betalen.

Vergoedingen vanuit de zorgverzekering

Dieetadvies door een diëtist wordt voor de eerste drie behandeluren per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. Voor zorg vanuit de basisverzekering geldt het eigen risico ( wettelijk vastgesteld op €385,00 p.j.). Wanneer je je eigen risico volledig besteed hebt, betaald de verzekering de consulten.

De verzekerde hoeft geen eigen risico te betalen indien de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’ waar huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten etc. onder kunnen vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de diagnose diabetes, COPD of CVRM (hart- en vaatziekten). In andere gevallen is het eigen risico wel toepassing.

Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar oud: voor hen geldt geen eigen risico.

U kunt altijd zonder verwijzing terecht bij een diëtist.

Diëtistenpraktijk Dieetcompleet heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Valt u onder de ketenzorg en wilt u bij mij een consult aanvragen? Ook dan kunt u bij mij terecht!