Behandelwijze

Om een idee te krijgen van hoe een consult ongeveer verloopt, is hieronder uitleg gegeven over de verschillende consulten.

Eerste consult

Het eerste consult bestaat uit verschillende onderdelen. Het begint met een stukje kennismaken met elkaar. Vervolgens zal de diëtist je vragen naar de reden van komst. Ze weet hier al van maar wil hier vaak graag een toelichting op. De diëtist zal tussendoor vragen stellen. Wanneer dit allemaal duidelijk is zullen jullie samen gaan kijken naar je voedingspatroon. De diëtist wil graag weten hoe je gewoonlijk zou eten. Wees hier dan ook open en eerlijk open. Wanneer jullie dat samen hebben gedaan zal ze je vertellen welke dingen haar opvallen. Vervolgens zal ze uitleggen hoe het kan dat jij problemen ervaart aan de hand van de manier waarop je eet. Daarna zal de diëtist je vragen samen met haar doelen op te stellen voor het verloop van de behandeling. Ook maken jullie afspraken voor de komende consulten. Dit is een bijvoorbeeld:

Hoofddoel: Ik wil graag gezonder eten.                                                                                                               – Subdoel: Ik kan de diëtist bij het volgende consult 3 belangrijke dingen vertellen waar je op moet letten in een gezond voedingspatroon.                                                                                                             – Afspraak: Ik zoek op internet naar informatie over gezonde voeding.

Binnen welk tijdsbestek je de doelen behaalt is afhankelijk van je situatie.

Vervolgconsult(en)                                                                                                                                                 In dit gesprek wordt er gekeken hoe het u gelukt is om te gaan met de gemaakte afspraken tijdens het eerste consult. Uw resultaten worden gemeten. Moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden omdat uw doelen bereikt zijn? Gaat u door zoals u bezig bent? Of mogen de afspraken iets soepeler? Kortom doelen kunnen worden bijgesteld!

Afsluitend consult
In dit gesprek wordt er teruggeblikt op uw behandeling bij de diëtist. Dit is een laatste controle momentje voordat u het thuis zelf zal gaan blijven volhouden. Hier worden nog laatste adviezen gegeven, tips uitgewisseld en kunnen nog de laatste vragen gesteld worden.

Telefonisch consult
Vervolgconsulten en een afsluitend consult kan ook wel een telefonisch afgenomen worden.

Consult bij u aan huis
Elk van de bovenstaand beschreven consulten kan ook bij u thuis worden afgenomen.

Wat is belangrijk om mee te nemen naar het consult?
Wanneer u medicatie gebruikt mag u deze medicatie noteren en dit meenemen. Bij diabetes is het ook handig uw geprikte bloedwaardes mee te nemen. Neem altijd een verwijsbrief (wanneer u er een hebt) mee en uw identiteitskaart.

Privacy
Als diëtist heb ik een beroepsgeheim. Ik mag geen gegevens van u delen met andere personen indien u mij hier geen toestemming voor gegeven hebt.

Kwaliteit verzekerd

Om de kwaliteit van de behandelingen te verzekeren zijn diëtisten terug te vinden in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Het Kwaliteitsregister voor Paramedici helpt de normale burger te verzekeren dat ze met een kwalitatief goede behandelaar te maken krijgen. Om geregistreerd te staan in het Kwaliteitsregister voor paramedici moet je, je als diëtist altijd blijven bijscholen. Ook ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor paramedici. Op die manier zorg ik ervoor dat u de beste behandeling krijgt.

Bent u toch niet helemaal tevreden over uw behandeling, de zorgverlener of de onderlinge omgang? Dit is erg vervelend en kan helaas gebeuren. Wanneer dit voorkomt vraag ik u mij hierop aan te spreken. We proberen er samen uit te komen. Lukt dit niet dan is er altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen via het Klachtenloket Paramedici. De klachtenregeling voor deze praktijk loopt via www.klachtenloketparamedici.nl.

Afbeeldingsresultaat voor Kwaliteitsregister Paramedici logo