Behandelwijze

Om een idee te krijgen van hoe een consult ongeveer verloopt, is hieronder uitleg gegeven over de verschillende consulten.

Eerste consult

Het eerste consult bestaat uit verschillende onderdelen. Het vangt aan met de vraag naar uw persoonsgegevens. Vervolgens zal er een korte toelichting gevraagd worden naar de reden van uw komst. De diëtist zal ter verduidelijking vragen stellen over onder andere je leefstijl, gewoontes en je klachten. Wanneer dit allemaal duidelijk is zullen jullie samen gaan kijken naar je voedingspatroon en gewicht.  De samenhang tussen gewicht, voeding en je klachten worden uitgelegd. Om verbetering van klachten te krijgen stellen jullie samen behandeldoelen op. Hier wordt tijdens de gesprekken samen en thuis zelfstandig naar toe gewerkt. Ter afsluiting wordt er een vervolgafspraak gemaakt.  Dit is een bijvoorbeeld:

Hoofddoel: Het behalen van een gezond voedingspatroon.                                                                          – Subdoel: Ik kan de diëtist bij het volgende consult 3 belangrijke kenmerken vertellen van een gezond voedingspatroon.                                                                                                                                   – Afspraak: Ik zoek op internet naar informatie over gezonde voeding.

Binnen welk tijdsbestek je de doelen behaald is afhankelijk van je situatie.

Vervolgconsult(en)                                                                                                                                                 In dit gesprek worden de gestelde doelen tijdens het eerste gesprek geëvalueerd. Altijd zal er gevraagd worden naar je voeding en zal de diëtist je wegen.  Moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden omdat uw doelen bereikt zijn? Gaat u door zoals u bezig bent? Of mogen de afspraken iets soepeler? Kortom doelen kunnen worden bijgesteld!

Afsluitend consult
In dit gesprek wordt er teruggeblikt op uw behandeling bij de diëtist. Dit is een laatste controle moment voordat u het thuis zelf zal gaan blijven volhouden. Hier worden nog laatste adviezen gegeven, tips uitgewisseld en kunnen nog de laatste vragen gesteld worden.

Telefonisch consult
Vervolgconsulten en een afsluitend consult kan ook wel een telefonisch afgenomen worden.

Consult bij u aan huis
Elk van de bovenstaand beschreven consulten kan ook bij u thuis worden afgenomen.

Wat is belangrijk om mee te nemen naar het consult?
Wanneer u medicatie gebruikt mag u deze medicatie noteren en dit meenemen. Bij diabetes is het ook handig uw geprikte bloedwaardes mee te nemen. Neem altijd een verwijsbrief (wanneer u er een hebt) mee en uw identiteitskaart.

Kwaliteit verzekerd                                                                                                  Om de kwaliteit van de behandelingen te verzekeren zijn diëtisten terug te vinden in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Het Kwaliteitsregister voor Paramedici helpt de normale burger te verzekeren dat ze met een kwalitatief goede behandelaar te maken krijgen. Om geregistreerd te staan in het Kwaliteitsregister voor paramedici moet je, je als diëtist altijd blijven bijscholen. Ook ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor paramedici. Op die manier zorg ik ervoor dat u de beste behandeling krijgt.

Bent u toch niet helemaal tevreden over uw behandeling, de zorgverlener of de onderlinge omgang? Dit is erg vervelend en kan helaas gebeuren. Wanneer dit voorkomt vraag ik u mij hierop aan te spreken. We proberen er samen uit te komen. Lukt dit niet dan is er altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen via het Klachtenloket Paramedici. De klachtenregeling voor deze praktijk loopt via www.klachtenloketparamedici.nl.

Privacy
Als diëtist heb ik een beroepsgeheim. Ik mag geen gegevens van u delen met andere personen indien u mij hier geen toestemming voor gegeven hebt.